Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

1) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TANIMLAR

1.1 İşbu sözleşme, işveren şirketler (“İşveren”) ile istekliler (“İstekli”) arasında gerçekleşecek şirketler arası web tabanlı ve güvenli satın alma faaliyetlerinin THT Bilişim Danışmanlık ve Anonim Şirketi’ne (“THT”) ait e-satın alma ve e-ihale platformu olan www.taahhut.com (“Taahhut.com”) sitesi üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

1.2. Taahhut.com, Kullanıcıların kullanıcı profili oluşturulduktan sonra İşveren ve/veya İstekli olarak mal ve hizmet tedariki hakkında fiyat teklifi talebinde bulunabildikleri, sistem üzerinden gelen davet veya sistem üzerinde yayınlanmış sisteme kayıtlı tüm firmalara açık ihale süreçleri üzerine teklif göndererek çevrimiçi satın alma ve ihale sürecine katılım sağlayabildikleri çeşitli e-ihale etkinliklerini düzenlemektedir.

1.3. Kullanıcılar, Taahhut.com’a kayıt suretiyle işbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme") ile bağlı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında kaydını gerçekleştirip THT’ye bilgi veren bütün İşveren ve İstekli temsilcisi gerçek kişilerin, şirketlerini temsil ve ilzam yetkisine sahip olması ve istenildiğinde bu hususu belgelendirmesi gerekmektedir.

2) HİZMET KULLANIMI

2.1. Hizmet modeli “Cüzdan sistemi” adıyla düzenlenmiştir. Cüzdan Sistemi: Kullanıcılar, Taahhut.com’un bünyesinde açacağı “cüzdan” hesabıyla, sunulacak hizmetleri ön ödemeli olarak kullanabilecektir. Hizmet başına belirlenen ücretler İşverenin ve İsteklinin cüzdana yaptığı avans ödemelerinden kesilecektir.

2.2. Cüzdan sisteminde ihaleye ilişkin karar ve politikaları belirleyen İşveren’dir. İşverenler, ihale sürecinin detaylarına ve yönetimine kendileri karar verir. THT, platform sağlayıcı olarak hareket eder ve iletişimlerden, sözleşmelerden ve kullanıcılar arasındaki işten sorumlu değildir.

2.3. Süreçlerin devamlılığı THT’nin sorumluluğunun dışındadır. İhale sürecinden İşveren sorumludur. İhale sürecine ilişkin olarak bir üçüncü tarafın talep ileri sürmesi halinde sorumluluk İşveren’de olacaktır.

2.4. İstekli veya İşveren tarafından cüzdana yatırılan tutarlar için, tutarın cüzdanda bulunduğu süre boyunca faiz veya sair adla hiçbir getiri talep edilmeyeceği kabul, beyan ve taahhüt olunur.

2.5. Hizmet modelinin koşulları THT tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebileceği gibi, kullanılması askıya da alınabilir.

3) İHALE SÜRECİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

3.1. İstekliler, İşveren tarafından Taahhut.com’da belirtilen mallar ve hizmetler için teklif sunar. İşveren, ihale sürecinin hüküm, şart ve koşullarını belirler. Taahhut.com'a iştirak eden İstekliler de bu hüküm, şart ve koşulları üstlendiklerini kabul beyan ve taahhüt eder.

3.2. İşveren, e-ihaleyi yeniden açma, sona erdirme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Eğer herhangi bir İstekli teklifini geri çekmek isterse veya ihaleden geri çekilmek isterse İstekli, İşveren ile iletişime geçmelidir. İşveren, teklifi iptal etme ya da İstekliyi ihale sürecinden çıkarma hakkına her zaman ve koşul için sahiptir.

3.3. THT, mal ve hizmetlerin tedarikinden sorumlu değildir. THT, Kullanıcılar arasındaki herhangi bir ticari şartın ya da sözleşmenin tarafı değildir. Başka bir deyişle, İşveren, İsteklilerin seçimini, onaylanmasını ve denetlemesini üstlenir.

3.4. İşveren, teklifleri fiyata, performansa ve kalite kriterlerine göre değerlendirecektir. İşveren en düşük teklifi veren İstekliyle anlaşmak zorunda değildir. Rekabet Kanunu başta olmak üzere, kanuni düzenlemeler karşısında İşveren’in istekliler arasında yapacağı seçimden doğacak hukuki sorumluluk tamamen İşveren’e aittir. THT’nin istekli seçiminde hiçbir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. THT, muhtelif zamanlarda ihbarsız ve kendi takdirinde işbu Sözleşme’yi güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, değişiklikler için Taahhut.com adresini kontrol etmek zorundadırlar.

3.6. THT, platforma kesintisiz erişim için çalışmaktadır. Ancak internetin ve teknolojinin doğası gereği her an Taahhut.com’a erişim askıya alınabilir, sınırlandırılabilir ya da sona erdirilebilir. Kullanıcıların Taahhut.com vasıtasıyla gönderdiği iletimlere ilişkin THT’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır ve kullanıcılar bu iletimleri, riski tamamen kendi üzerlerinde olacak şekilde yaparlar.

3.7. İhale zamanında anlaşmazlık olduğunda, THT sunucu zamanı referans olacaktır. İstekli bunun bilincinde olmalıdır ve THT'nin sunucu zamanına göre teklifte bulunmalıdır.

3.8. Kullanıcılar, THT’ye kendi faaliyetlerinden elde edilen verileri istatistik ve pazarlama amacıyla kullanabilmesi için onay verir. Ancak, gizli bilgiler onay alınmadan THT tarafından yayınlanamayacaktır.

4) DESTEK

4.1. Destek, THT tarafından e-posta ve telefon üzerinden verilecektir.

4.2. Kullanıcılar her zaman THT destek ekibi ile teknik altyapı ayarlamaları ve Taahhut.com'un kullanımı sırasında meydana gelen sunucu sorunları hakkında yazılı şekilde iletişime geçebilirler ve arızaları bildirebilirler. THT her türlü problem ve hata durumda Pazartesi – Cuma günleri arası 09.00 – 18.00 (GMT+3) çalışma saatleri içinde yardım servisi vermektedir.

4.3. Kullanıcılara kendi hizmet yöntemlerine ve kullanıcı rollerine göre çevrimiçi kullanım kılavuzları sağlanacaktır.

4.4. THT, Taahhut.com'un önceden belirlenen güncelleme ve planlı bakım dönemlerini internet sitesi üzerinden duyuracaktır.

5) ÜCRETLER VE ÖDEMELER

5.1. THT’nin Taahhut.com üyelik fiyatlandırması hizmet modeline göre belirlenir. Cüzdan modeli, talep edilen kredi miktarına göre ücretlendirilecektir. Taahhut.com’a ilişkin hizmet ücretleri, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Taahhut.com kurumsal web sitesinin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

5.2. Hizmet ücreti, her hizmet modelinde Taahhut.com'un bakım ve barındırma hizmetini içerir. İhale katılım ücretleri ayrıca kurumların veya işverenlerin evrak, dosya bedeli ve sair masrafları gözetilerek hesaplanmaktadır ve ihalenin niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir.

5.3. Sisteme katılım oranlarına göre firma kategorileri ile komisyon ve blokaj oranları aşağıdaki şekildedir. Tablolarda belirtilen ücret ve oranlara KDV dahil değildir. Tahsilat ve blokaj işlemlerinde KDV ayrıca hesaplanarak cüzdan hareketlerine yansıtılacaktır.


• Özel sektör için firma kategorileri:


Firma
Kategorisi
İşveren Olarak
Tamamlanmış Senelik
Asgari Satın Alma Hacmi
T1E 100.000.000
T1 50.000.000
T2E 25.000.000
T2 25.000.000
T3E 10.000.000
T3 10.000.000
T4 1.000.000
T5 500.000
T6 -

• STK, Meslek Odaları ve Birlikleri için kategoriler:


Kurum
Kategorisi
Kurum Olarak
Tamamlanmış
Senelik Asgari İhale Hacmi
N1 1.000.000
N2 500.000
N3 -

• E-İhale Faaliyetleri İçin:


• Komisyon ve Blokaj Oranları - Özel Sektör İşveren:

• Komisyon ve Blokaj Oranları
- Özel Sektör İşveren:


Kategori İhale İşveren
Komisyonu
İhale Teminat
Blokajı
T1E 0,00% 0,00%
T1 0,00% 0,00%
T2E 0,05% 0,07%
T2 0,10% 0,15%
T3E 0,10% 0,30%
T3 0,15% 0,50%
T4 0,20% 0,80%
T5 0,25% 0,80%
T6 0,30% 1,00%

• Komisyon ve Blokaj Oranları – Özel Sektör İstekli:

• Komisyon ve Blokaj Oranları
– Özel Sektör İstekli:


İhale Teklif Tutarı İhale İstekli
Komisyonu
İhale Teminat
Blokajı
Alt Limit Üst Limit
100.000.000,00 0,05% 0,05%
50.000.000,00 99.999.999,99 0,10% 0,10%
25.000.000,00 49.999.999,99 0,17% 0,17%
10.000.000,00 24.999.999,99 0,33% 0,33%
1.000.000,00 9.999.999,99 0,57% 0,57%
500.000,00 999.999,99 0,81% 0,81%
- 499.999,99 0,93% 0,93%

*Bir alt dilimin komisyon tutarı bir üst dilimin en düşük komisyon tutarından
daha fazla olacak şekilde hesaplanmayacaktır. Böyle bir durumda bir üst
dilimin en düşük komisyon tutarı yansıtılacaktır.


• Komisyon ve Blokaj Oranları - STK, Meslek Odaları ve Birlikleri tablosu:


• Komisyon ve Blokaj Oranları
- STK, Meslek Odaları ve Birlikleri tablosu:


Kategori Alt Limit Üst Limit Komisyon Kurum Blokaj Kurum
N1 1.000.000,00 0,07% (Azami 1.000) İhale hacmine göre 250, 500 veya
1.000 (500.000'ye kadar 250,
500.000 ile 1.000.000 arası 500,
1.000.000 üstü 1.000)
N2 500.000,00 999.999,99 0,1% (Azami 1.000)
N3 - 499.999,99 0,15% (Azami 1.000)

• Komisyon ve Blokaj Oranları - STK, Meslek Odaları ve Birlikleri tablosu - İstekli:


• Komisyon ve Blokaj Oranları
- STK, Meslek Odaları ve Birlikleri tablosu
- İstekli:


İhale Teklif tutarı Komisyon Oranı Blokaj Oranı
Alt Limit Üst Limit
1.000.000,00 1.000,00 1.000,00
500.000,00 999.999,99 500,00 500,00
- 499.999,99 250,00 250,00

• E-Satın Alma Faaliyetleri İçin:


• Komisyon ve Blokaj Oranları - Özel Sektör İşveren:


• Komisyon ve Blokaj Oranları
- Özel Sektör İşveren:


Kategori Alım Üst Limit Alım İşveren
Komisyonu
Alım Teminat
Blokajı
T1E 250.000,00 0.00% 1%
T1 0,00%
T2E 0,05%
T2 0,10%
T3E 0,10%
T3 0,15%
T4 0,20%
T5 0,25%
T6 0,30%

*Doğrudan alımlarda e-ihale faaliyetlerinden farklı olarak İşverenlerin komisyon tutarları;
Kısmi alıma kapalı doğrudan alımlarda online oturum bittiği an; 3 ve üzerinde adette teklif gelen kalemler için en yüksek ve en düşük teklifler hesaba katılmadan alınmış o kaleme ait teklif ortalamalarının (3ün altında teklif gelen kalemler için o kaleme ait tüm tekliflerin ortalaması alınır) toplamı İşverenin kategori komisyon oranıyla çarpılarak belirlenir.
Kısmi alıma açık doğrudan alımlarda online oturum bittiği an; 3 ve üzerinde adette teklif gelen kalemler için en yüksek ve en düşük teklifler hesaba katılmadan alınmış o kaleme ait teklif ortalamalarının (3ün altında teklif gelen kalemler için o kaleme ait tüm tekliflerin ortalaması alınır, hiç teklif gelmeyen kalemler için ortalama yerine İşverenin o kalem için belirlediği Yaklaşık Bedel kullanılır) toplamı İşverenin kategori komisyon oranıyla çarpılarak belirlenir.


**Doğrudan alımlarda e-ihale faaliyetlerinden farklı olarak katılımcı sayısı 10 (on), alıma çıkılacak kalem sayısı 50 (elli) ile sınırlandırılmıştır.


• Komisyon ve Blokaj Oranları - Özel Sektör İstekli:

• Komisyon ve Blokaj Oranları
- Özel Sektör İstekli:


Alım Teklif Tutarı Alım İstekli
Komisyonu
Alım Teminat
Blokajı
Üst Limit
250.000,00 0,93% 0,93%

• Komisyon ve Blokaj Oranları - STK, Meslek Odaları ve Birlikleri tablosu:

• Komisyon ve Blokaj Oranları
- STK, Meslek Odaları ve Birlikleri tablosu:


Kategori Üst Limit Komisyon Kurum Blokaj Kurum
N1 250.000,00 0,07% (Azami 250) 250
N2 0,1% (Azami 250)
N3 0,15% (Azami 250)

• Komisyon ve Blokaj Oranları - STK, Meslek Odaları ve Birlikleri tablosu - İstekli:

• Komisyon ve Blokaj Oranları
- STK, Meslek Odaları ve Birlikleri tablosu
- İstekli:


İhale Teklif Tutarı Komisyon Oranı Blokaj Oranı
Üst Limit
250.000,00 250 250

5.4. Kullanıcılar, ihale sürecine istekli olarak katılım için özel sektör ihalelerinde ihale başına 75-TL, STK ve meslek odaları ihalelerinde ihale başına 50-TL ücret ödeyeceklerdir. Bu ücrete KDV dahil edilmemiştir. İşlem sırasında KDV ayrıca hesaplanarak cüzdan hareketi buna göre yapılacaktır. Çevrimiçi ihale oturumundan önce ihalenin yayından kaldırılması durumunda ihale katılım ücretleri İsteklilerin cüzdanlarına iade edilecektir.

5.5. İSTEKLİ ihaleye katıldıktan sonra verdiği teklife göre yukarıdaki tablolarda yer alan parametrelerde blokaj yapılacaktır. İstekli eğer ihaleyi kazanır ise teklif bedelinin blokaj tutarı komisyon olarak tahsil edilir. İstekli, vereceği teklifin blokaj tutarını cüzdanındaki bakiye ile karşılayabilmelidir, aksi takdirde teklif veremez.

5.6. İstekli, aynı anda iki ihaleye teklif vereceği zaman her teklif için ayrı ayrı blokaj uygulanır.

5.7. İstekli ihaleyi kaybetmiş ise, blokaj tutarı cüzdana iade edilir.

5.8. İşveren için bloke tutarlar ihale sonuç ilanından sonra cüzdana iade edilir. Eğer ihale çevrimiçi ihale oturumundan sonra iptal edilirse, bloke edilen tutar cüzdandan tamamen tahsil edilir. Eğer ihale oturum gerçekleşmeden önce iptal edilir veya yayından kaldırılırsa güncel ilan iptal bedeli cüzdan hareketlerine tahsilat olarak yansıtılır. Blokajlardan arta kalan kısmı cüzdana iade edilir. 2020 senesi için güncel ilan iptal bedeli 660’dir. Bu ücrete KDV dahil edilmemiştir. İşlem sırasında KDV ayrıca hesaplanarak cüzdan hareketi buna göre yapılacaktır.

5.9. İŞVEREN online ihalenin tamamlanmasından en geç 15 gün sonra kazanan seçimini yapmakla yükümlüdür. Kazanan seçimi yapılması için gereken süre aşıldığında, İŞVEREN adına yapılmış olan blokaj tutarı cüzdandan tahsil edilir, İSTEKLİ firmaların blokajları cüzdan hesaplarına iade edilir.

5.10. Sisteme kayıtlı üye firmaların, bir takvim yılı içerisinde İşveren olarak sonuçlandırdığı KDV hariç toplam ihale tutarı yukarıdaki tabloda hangi dilime düşüyorsa, o alandaki komisyon oranları ikinci takvim yılı için İşveren olduğu ihalelerde uygulanabilecek en yüksek komisyon ve blokaj oranları olarak geçerli olacaktır.

5.11. Aynı şekilde üçüncü yılı ikinci yıldaki kullanım oranları belirleyecektir. Takip eden yıllar da aynı şekilde belirlenecektir.

5.12. Ödemeler havale yöntemiyle veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile yapılabilir. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5.13. Cüzdandan hesaba veya kredi kartına iade talebi olması durumunda, iade talebinin onaylanmasını takiben on beş (15) iş günü içerisinde, iade edilecek tutarın cüzdana yüklendiği tarihten itibaren iadenin gerçekleşeceği tarihe kadar faiz ve kâr payı gibi herhangi bir getiri olmaksızın iade edilecektir. Bankalardan kaynaklı gecikmelerden THT’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Taraflar işbu Sözleşme’de düzenlenen yükümlülükleri tamamıyla yerine getireceğini üstlenir ve kabul eder. Kullanıcıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da uygulamaması durumunda THT’nin Sözleşme’yi askıya alma ya da sona erdirme hakkı vardır.

6.2. Kullanıcılar, Taahhut.com’daki kayıt formunu doldurarak bu sözleşmenin tarafı olurlar. Kullanıcılar kayıt formunda talep edilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak sağlayacağını ve bu bilgileri güncel tutacağını taahhüt eder.

6.3. Kullanıcılar, şirketleri adına sistem üzerinde tanımlı alt yetkilere sahip yetkililer tanımlayarak, bunlar adına dahili kullanıcı hesabı oluşturabilirler. Bu dahili kullanıcılar; firma yöneticisi, satış yöneticisi, satın alma yöneticisi, finans yetkilisi ve satın alma sorumlusu olarak tanımlanabilir. Her kullanıcı, firma yöneticisi tanımlamak ve adına hesap oluşturmak zorundadır. Firma yöneticisi dışındaki alt yetkili kullanıcı hesaplarının içeriği taahhut.com tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir. Anılan dahili kullanıcı hesaplarının oluşturulabilmesi, THT tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak girilmesiyle mümkündür. THT, bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcılar, bu bilgilerde meydana gelebilecek herhangi bir değişikliği derhal THT’ye bildirmekle yükümlüdür.

6.4. THT, dahili kullanıcı olmayan gerçek ya da tüzel kişiyi ve bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik tespit edilen kullanıcıları Taahhut.com'dan derhal çıkartma ve Taahhut.com’u kullanmalarını yasaklama hakkına sahiptir.

6.5. Kullanıcılar, yetkililerinin kişisel kullanıcı adı ve parolalarını güvenli ve gizli tutacaklarını ve bu kullanıcı hesaplarını hiçbir üçüncü kişiye vermeyeceğini ve yayınlamayacağını taahhüt eder. Bir kuruluşun bünyesinde veya dışında oturum açma detaylarının paylaşımı kesin suretle yasaklanmıştır ve bu tüm taraflar için önemli risklere yol açar. Oturum açma bilgisinin gizliliğinin ihlalinden doğan bütün zararlar bu oturum açma bilgisinden sorumlu taraf tarafından tazmin edilir.

6.6. THT, Kullanıcıların hesaplarını gizli tutmamasından meydana gelen herhangi bir güvenlik ihlalinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar hesaplarının kaybolması veya çalınması ya da bir şekilde kullanıcı hesaplarının gizliliğinin ihlaline inanırsa ya da Taahhut.com’un kullanıldığını anlarsa ya da bunlar için yetkisiz bir şekilde kullanılması ihtimali olması durumunda, derhal THT’yi bilgilendireceğini kabul eder. THT, Kullanıcıların hesaplarını iptal etme hakkını saklı tutar.

6.7. Kullanıcılar, Taahhut.com’a (i) üçüncü tarafların her türlü fikri mülkiyet hakkını ihlal edecek nitelikte (ii) iftira, hakaret ya da tehdit içeren ahlak ve örf ve adetlere karşı veya kanuna aykırı veya (iii) virüsler, “solucanlar”, “Trojan” veya diğer zarar verici özellikleri içeren herhangi bir program – veri yüklemeyeceğini kabul eder. Kullanıcılar, Taahhut.com’u kanunlara aykırı amaçlarla kullanmamayı veya bu tür amaçları fark edeceğini peşinen kabul eder. THT, kendi takdirinde olarak bu hükümlere karşı olan ihale süreçlerini iptal etme, silme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

7) GİZLİLİK

7.1. Taraflar, sözleşme dışı kişilerden saklanması gereken tüm bilgileri gizli tutacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Tarafların bu yükümlülüğü, işbu Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca devam eder. Hukuken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler hariç olmak üzere, taraflar Sözleşme’nin sona ermesiyle beraber, talep üzerine kendilerine verilmiş belgeleri gecikmeksizin iade veya imha etmeyi taahhüt ederler. Ayrıca, taraflar işbu Sözleşme’nin konusuyla ilişkili olan çalışanlarının ve bağlı şirketlerinin de işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüğüne ve karşılıklı gizlilik hükmüne riayet etmelerini sağlar. Aksi halde, taraflar karşılıklı gizliliğe dair bu hükmü ihlal eden çalışanları/bağlı şirketleriyle beraber müştereken ve müteselsilen sorumlu olmayı kabul ederler.

7.2. İşbu Sözleşme kapsamında taraflar arasındaki bilgi alışverişi, işbu Sözleşme’nin uygulanması için gerekli bilgi ile sınırlıdır. Taraflar, fiyat ve pazarlama politikaları, kâr marjı veya kullanım kapasitesi gibi rekabet açısından hassas nitelikte olan bilgi alışverişinde bulunmamalıdırlar.

8) MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Taahhut.com üzerindeki fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm haklar THT’ye aittir.

8.2. THT, Taahhut.com ve THT markaları üzerindeki tüm mülkiyet ve tasarruf haklarına sahiptir. İşbu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, Kullanıcılara mülkiyet, bağlantılı hak veya yetki sağlamaz. Kullanıcılar, sadece Taahhut.com’a münhasır olmayan ve sınırlı bir erişim hakkı elde eder. Bu erişim hakkı, alım işlemlerine dair kurum içi kullanım amacına dairdir ve bunları kullanım hakkını da ihtiva eder. Keza, bu hak, işbu Sözleşme süresince geçerlidir ve fakat başka kişilere temlik edilemez. Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Kullanıcılar, Taahhut.com ve THT markalarını veyahut bunların bir kısmını kullanamaz, çoğaltamaz, taklit edemez, geliştiremez, teşhir amaçlı kullanamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, dönüştüremez, değiştiremez ve bunlardan işleme eserler oluşturamaz

8.3. THT, Kullanıcıların satın almaya dair bilgi nüshalarını saklamalıdır. THT, bu bilgileri Taahhut.com’un yüklenmesi, çalışması ve THT’nin hizmetlere dair yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının yürütülmesi ile yerine getirilmesi amacıyla kullanabilir. Bu kullanıma çoğaltma, dağıtma, yayınlama ve işleme de dahildir.

8.4. Kullanıcılar, Taahhut.com’da kullanılmak üzere adını, logosunu, markalarını çoğaltma ve kullanma hakkını herhangi bir ücrete tabi olmadan THT’ye tanımaktadır.

9) MÜCBİR SEBEP

9.1. İşbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep, mücbir sebep iddiasında bulunan tarafça öngörülmesi mümkün olmayan, bu kişi tarafından sebep olunmayan veyahut bu kişinin kontrolünde gerçekleşmeyen durumlara denilir. Mücbir sebep kavramı kapsamına, THT’nin ve Kullanıcıların hareketleri dışında kalan ve THT’yi hizmet vermekten alıkoyan doğa olayları, yangın, sel, patlama, isyan, savaş, kasırga, terör saldırısı, vandalizm, kaza, hükümet sınırlandırmaları, hükümet tasarrufları, internet sistemleri arızaları, mahkeme kararları, grev; etkilenen tarafın – bu tarafın ilgili olayların, hareketlerin etkilerini engelleme, bu etkilerinden kaçınma, bu etkileri geciktirme veya azaltma çabalarına rağmen – makul tahmini ve kontrolünün ötesinde olan olaylar ve de meydana gelmeleri veyahut etkileri taraflardan birinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ötürü taraflara atfedilemeyen olayları kapsar.

10) SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1. Kullanıcılar, THT’nin sözleşmede esaslı değişiklikler yapması halinde işbu Sözleşme’yifeshedebilir. Esaslı olmayan değişiklikler haklı bir fesih sebebi oluşturmaz.

10.2. THT, Kullanıcıların herhangi bir bedeli vadesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ödememesi durumunda, işbu Sözleşme’yi feshedebilir.

10.3. THT, sözleşmedeki hükümlerin ihlali durumunda, istediği uygulamayı derhal sona erdirebilir ve kullanıcıların Taahhut.com’u kullanmasını yasaklayabilir.

10.4. THT, Taahhut.com’u her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, geçici olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir.

10.5. THT, kullanıcı adlarının ve/veya şifrelerinin tehlikeye girdiği kanısına varırsa, kullanıcı hesaplarını her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir.

10.6. Kullanıcılar, borçlu olduğu hizmet ücretlerini ve diğer kullanıcıların uğrayacağı zararları tümüyle ödediği taktirde yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşme’yi fesih hakkına sahiptir.

10.7. Sözleşmenin sona erdirilmesi halinde, Taahhut.com’a erişim sona erer ve diğer tarafa dair tüm bilgiler ya iade edilir ya da tamamen imha edilir.

11) UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ ŞARTI

11.1. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. Ayrıca, taraflar, işbu Sözleşme’ye dair İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

12) DİĞER HÜKÜMLER

12.1. Bu hükümlere yönelik değişiklikler, derhal yürürlüğe girer. Taahhut.com’un değişikliklerden sonra Kullanıcılar tarafından kullanılması durumunda, Kullanıcılar yeni hükümlerle bağlı olmak istediğini peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

12.2. Kullanıcılar, THT’nin yazılı izni olmaksızın, hiçbir hakkını veya yükümlülüğünü devredemez.

12.3. Kullanıcılar, kayıt esnasında kendisi tarafından sunulan adreslerin kendisinin kalıcı adresleri olduğunu ve bu adreslerde meydana gelen değişiklikleri derhal THT’ye bildireceğini kabul eder. Sunulan adreslere yapılan bildirimler geçerli olacaktır.

12.4. Tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını, yetkilerini veyahut ayrıcalıklarını kullanmaması veya bunları geç kullanması, kendilerinin bunlardan feragat ettiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, bu hak, yetki veyahut ayrıcalıkların kısmen kullanılması, kullanılmayan kısmın veya kullanılmayan diğer hak, yetki ve ayrıcalıkların artık kullanılamayacağı anlamını taşımaz.

12.5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya hükümsüz olması halinde, söz konusu hüküm etkisiz hale gelecek (geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde) ve işbu Sözleşme’de yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeksizin bu Sözleşme’ye dâhil edilmemiş sayılacaktır. Söz konusu geçersiz Sözleşme hükmü, kendisine sağladığı amaç açısından en yakın hükümle değiştirilir.

İŞVEREN
FİRMALARA ÖZEL

%0

KOMİSYON

Rekabetçi Fiyatlara Hemen Ulaşın!

İşveren komisyon oranları
31 Mart 2023'e kadar %0

Detayları görüntüle

Size ÖZEL Çözümlerimiz

solutionImage Satın Alma Çözümleri

Yüksek satın alma hacimleri için sunduğumuz özel fırsatlar ve kurumsal çözümlerden faydalanarak satın alma maliyetlerinizi asgari seviyeye çekin.

solutionImage Proje Danışmanlığı

Yapım işleri için özel olarak sunduğumuz detaylı satın alma, sözleşme ve proje danışmanlık hizmetlerimizden faydalanarak kaynak, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayın.

İŞVEREN
FİRMALARA ÖZEL

%0

KOMİSYON

Rekabetçi Fiyatlara
Hemen Ulaşın!

İşveren komisyon oranları
31 Mart 2023'e kadar %0

Detayları görüntüle

Size Özel Çözümlerimiz

solutionImage

Yüksek satın alma hacimlerinde özel fırsatlar sizi bekliyor. Kurumsal çözümlerimiz sayesinde maliyetlerinizi optimum düzeye getirin. Yeni iş ve satışlarınızı artırma olanağına kavuşun.

solutionImage

Yapım işleri için özel olarak sunduğumuz detaylı satın alma, sözleşme ve proje danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın. Kaynak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.

Size Özel
Çözümlerimiz

solutionImage

Yüksek satın alma hacimlerinde özel
fırsatlar sizi bekliyor. Kurumsal
çözümlerimiz sayesinde maliyetlerinizi
asgari seviyeye indirin.

solutionImage

Yapım işleri için özel olarak sunduğumuz
detaylı satın alma, sözleşme ve proje
danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın.
Kaynak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.